ÚVOD (SK)

 

     Ako jediný v republike už veľa rokov úspešne pomáham zákazníkom pri opravách liateho umelého mramoru. Vzhľadom na to, že sa už dlho zaujímam o výrobu a výrobky z liateho umelého mramoru, mám s ním veľké skúsenosti, a tým pádom aj výbornú úspešnosť opráv. Oprava sprchovej vaničky, vane či umývadla z liateho umelého mramoru sa samozrejme robí pri všetkých značkách, výrobcoch a dodávateľoch.

     Z dôvodu opotrebovania časom alebo neopatrným zaobchádzaním môžu sprchové vaničky, vane a umývadlá z liateho umelého mramoru stratiť lesklý povrch, môžu sa na nich začať hromadiť nečistoty, ktoré je veľmi ťažké vyčistiť bežnou cestou. Ja môžem pomocou technológie obnoviť pôvodný vzhľad sprchovej vaničky, vane a umývadla do pôvodnej podoby.

     Sprchové vaničky, vane a umývadlá sa vyrábajú z rôznych materiálov. Ak avšak máte sprchovú vaničku, vaňu alebo umývadlo z mramoru (liateho umelého), v prípade poškodenia nič nie je stratené. Prípadné poškodenie či opotrebovanie sa dá opraviť alebo vyleštiť, príp. zrenovovať.

Oprava všetkých výrobkov z liateho umelého mramoru:

  • sprchové vaničky

  • vane

  • umývadlá

Druhy poškodení:

  • poškriabanie

  • hlboké ryhy

  • urazené hrany a rohy

  • prasknuté (za určitých podmienok)